Ayurveda

Ayurveda- läran om livet

Ayurveda är en flera tusenårigt sätt att se på hälsa på ett holistiskt sätt. Du utgår från tre doshor, eller element- vata, pitta och kapha. Vi har alla tre doshorna i vår konstitution men var och en har sin unika sammansättning. Det är det som gör oss speciella och individuella.