Ayurveda

Ayurveda- läran om livet

Ayurveda betyder lätan om livet. Det är ett flera tusenårigt sätt att se på hälsa på ett holistiskt sätt. 

Ayurvedan förespråkar goda rutiner, ett måttfullt ätande,  följa dygnets rytm och årstidernas rytm, skapa ett meningsfullt innehåll i ditt liv och lära sig att lyssna på sin kropp och själ. 

Du utgår från tre doshor, eller element- vata, pitta och kapha. Vi har alla tre doshorna i vår konstitution men var och en har sin unika sammansättning. Det är det som gör oss speciella och individuella. För att vara i ett tillstånd av hälsa behöver du uppnå balans mellan doshorna, utifrån din unika konstitution. Det som är rätt för en person kan vara helt fel för en annan. Vilken eller vilka doshor som är karaktäristiska för dig styr tex din kroppstyp, temperament, sätt att hantera olika situationer osv.

Om du har en obalans för länge kan den utveckla sig till sjukdom. Det är viktigt att du hittar orsaken till obalansen och kommer till rätsida med det och inte enbart behandlar eller lindrar symtomet. 

Du kan öka din förståelse om dig själv och hur du kan öka din hälsa och välmående genom att lära känna vilken/vilka doshor som är mest framträdande hos dig. Det är ingen dosha som är bättre eller sämre, endast olika, och alla behövs. 

De tre doshorna

Vatas element är luft, rymd, utrymme. Uppgift i kroppen är rörelse såsom att transportera näring i kroppen, utsöndring, blinkningar, rörelse av dina armar och ben. Luften är den aktiva delen och rymden den passiva. 

En person vars främsta dosha är vata är ofta snabb i rörelser, snabb i tanken, full av kreativa ideer men kan ha svårt att omsätta dessa. Hen får ju hela tiden nya ideer. Det är en entusiastisk och glad person som även kan ha lätt till oro. Vid obalans kan stora energi- och humörsvängningar synas. 

Pittas element är eld och vatten i rörelse (tänk starka vågor). Pitta hjälper till att tex förbränna maten och är en dynamisk och aktiv energi. Den urskiljer informationen du får via ögonen. 

En person vars främsta dosha är pitta är en driven, framåt person. Här händer det saker. Ideer omsätts på ett aktivt och målinriktat sätt. Det är en glad, energisk och omtänksam person om pitta är i balans. Kan lätt tappa humöret och bli irriterad och arg om saker inte går vägen. Är ofta en hungrig person med stark matsmältning. Har lätt för att svettas. 

Kaphas element är jord, lera och stilla vatten. Det formar och stabiliserar. Vattnet är den aktiva komponenten och jorden den passiva. Kaphans uppgift i kroppen är att smörja leder, känna smak och lukt och skyddar mot uttorkning. 

En person vars främsta egenskap är Kapha är ofta trygg, stabil och eftertänksam. Behöver längre tid att lära nytt och fatta beslut, men behöver sällan ångra ettbeslut. Har ett gott minne och är kärleksfull, pålitlig. Behöver rörelse och aktivitet (fysiskt och mentalt) vilket kapha inte alltid är motiverad till, för att inte stagnera.

Vata, pitta och kapha är alla delar som samverkar. De är olika framträdande i olika skeenden i livet och till och med under året och dygnet. Dessa tre energier reglerar processer och funktioner, både i din kropp, i naturen och i resten av universum.

Är du nyfiken på att ta reda på mer om din hälsa utifrån ett Ayurvediskt sätt att närma sig hälsobegreppet? Läs vidare för konsultation under fliken kontakt och investering.