Reiki

Reiki 

Reiki betyder ren energi eller universell energi och arbetar med kroppens naturliga läkningsprocess. Reiki är en japansk metod för avslappning som används runt om hela världen. 

I allt levande finns livsenergi. Den rör sig genom det subtila systemet i människans kropp. Det subtila systemet syns inte med blotta ögat. Händelser i våra liv och negativa tankar vi tänker gör att vi stör energiflödet. Vi skapar blockeringar. Reiki hjälper till att lösa upp blockeringar och höjer vibrationen på livsenergin. Kroppen och sinnet får en chans att läka själv. Energin går dit din kropp behöver den som bäst. 

Du behöver vilja ta emot Reiki för att ett läkande ska starta. Man kan alltså inte ge Reiki mot någons vilja. Ofta handlar det om en process över tid. Det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster, men det blir lättare att bryta dem med Reiki.

Upplevelsen av en Reikibehandling varierar. En del upplever värme och att det pirrar medan andra upplever färger, minnen som kommer upp till ytan eller känner en närmare kontakt med sig själv. Vissa gånger upplever man ingenting. Reiki fungerar ändå. Du får så mycket energi som du behöver få och kan ta emot just nu.

Reiki kan inte skada, men det har hänt att personer har fått gå ner i dos av tex smärtstillande efter en tid med regelbunden Reiki. Reiki ersätter aldrig medicinsk vård av läkare. 

Hur går en behandling till? 

Du ligger påklädd under en filt på en behandlingsbänk. Terapeuten håller sina händer på eller över din kropp i olika positioner efter ett schema, eller individuellt anpassat efter ditt behov.

Reiki kan även skickas på distans. 

Reikins principer

Reikins grundare, Mikao Usui har formulerat fem grundprinciper, Gokai, som en vägledning för utveckling och de syftar till att vi ska leva här och nu

Bara för idag:

-Ska jag släppa min ilska

-Ska jag släppa min oro

-Ska jag känna tacksamhet

-Ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt

-Ska jag vara vänlig mot alla jag möter 

Forskning kring Reiki

Det finns forskning på Reikis positiva effekter. Följ länkarna om du är intresserad av att läsa vidare. 

Den här studien har tittat på Reiki till råttor och uppmätta resultat om lägre puls under stark stress vid Reiki jämfört med kontrollgrupp som gavs fejkReiki.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18435597/ 

Vill du läsa en analys av studien gjord av Bob Chairman https://www.theanimalhealingpractice.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/reiki-and-rats.pdf</p>

En stor studie från 2017 som visar på Reikis fina effekter i jämförelse mot grupp som fick placebo https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871310/

En turkisk studie som publicerades i april 2021 om hur kvinnors välmående ökar och smärta minska under kemoterapi (medicinsk behandling mot cancer) vid bröstcancer. Studien i sin helhet  https://reikiforbundet.se/wp-content/uploads/2021/12/Effect-of-Reiki-Therapy-on-Quality-of-Life-and-Fatigue-Levels-of-Breast-Cancer-Patients-Receiving-Chemotherapy.pdf</p>

Sammanfattning av studien, från förenade reikiförbundet   https://reikiforbundet.se/ar-det-mojligt-att-ma-battre-och-battre-under-kemoterapi/</p>

 

Jag praktiserar Reiki Holy Fire III. Holy Fire III upplevs vara en starkare, renare och mer kraftfull energi än den ursprungliga Reikin. Initieringar har ersatts av placeringar, upplevelser och tändningar vilket gör att energin går direkt till studenten istället för via en lärare. Energin arbetar med att få fram det autentiska jaget - det jag som är vårt sanna jag, men som av olika anledningar fallit i skugga. 

Jag är medlem i Förenade Reikiförbundet i Sverige   https://reikiforbundet.se 

Boka tid för utbildning eller behandling i Vänersborg eller på distans. Kontaktuppgifter i fliken Kontakt och investering. 

Sagt om Reikibehandlig av Maria

”Efter första behandlingen känner jag mig piggare och att jag är på väg tilllbaka”

”Är mer lugn, som en trygg känsla i maggropen.” 

”Det här var verkligen avslappnande. Jag somnade nästan.”