Sensing Yoga

En Yoga för alla, helt på din kropps villkor. Bara naturliga rörelser som vi har glömt bort. 

Sensing Yoga tar dig långt bort från det statiska, förutbestämda, att alla ska se ut eller sträva efter att uppnå samma mål. 

Du utför Sensing Yoga helt på din kropps villkor och anpassar rörelserna efter din upplevelse om vad som är bra för dig just nu. 

Genom Sensig Yoga når du bindväv, vagus nerven och psoas. 

Sensing Yoga ser till kroppens naturliga form, hur den är skapad. Rörelserna är till stor del hämtade efter hur djur eller små barn rör sig. Naturen har inte fel i sin konstruktion. Människan däremot lägger på en hel del regler för hur saker och ting ska vara. 

Du uppmuntras att hitta ditt egna naturliga sätt att röra dig utifrån din konstitution. 

Sensing Yoga ser kroppen som en helhet. Hela din kropp rör sig och inte enbart en enskild isolerad del. Du får uppleva djupt inifrån vad som är bra för dig och ta tillbaka din sanna natur. Du lyssnar inåt genom kroppen.

 Det här vill du inte missa!