Chakrasystemet

Chakrasystemet

Det finns sju större chakran i kroppen som styr olika delar av kroppen och mentala delar. Energin går i energikanaler som i ayurveda och yoga kallas nadis. Den kinesiska medicinen beskriver energikanaker som meridianer. Nadis är sammankopplade med chakrasystemet. Energin som flödar i kanalerna kallas prana inom yoga och ayurveda, chi i den kinesiska medicinen och ki inom Reiki.

Längst ner vid svanskotan finns rotchakrat. Färgen det vibrerar i är rött. Ljudet är LAM. Det står för grundtrygghet och överlevnad. För mycket energi ger en tyngdkänsla, du kanske hamstrar och ditt fokus finns på det materiella. För lite energi kan visa sig genom att du ofta är rädd, rastlös eller tankspridd. Elementet för baschakrat är jord och ”demonen” är Rädsla. 

Sacralchakrat ligger mellan naveln och bäckenet.  Dess färg är orange. Ljudet är VAM. Sacralchakrat styr skapande och det kreativa, sexualitet. Vid för mycket energi kan du vara överdrivet känslosam och ha svårt att sätta gränser.  För lite energi kan visa sig genom stelhet, känsolmässig bedövning eller rädsla för att njuta. Elementet är vatten och demonen skuld. 

Solarplexuschakrat sitter mitt i magen och styr drivkraften, viljestyrka och det du gör. Färgen är gul och ljudet RAM. Ett överskott av energi kan visa sig genom agressivitet, anklagande eller dominerande. För lite energi visar sig genom svag vilja, dålig självkänsla och passivitet. Elementet är eld och demonen skam. 

Hjärtchakrat är det chakrat som finns i mitten. Det binder ihop den nedre chakratriangeln och den övre. Härtchakrat styr kärlek och relationer. Både hur du kan ta emot och ge. Kärlek till sig själv och andra. För mycket energi kan visa sig genom svartsjuka, medberoende eller narcissistiska drag. För lite energi kan göra dig bitter, kritisk, blyg och ensam. Färgen är grön. Ljudet YAM. Elementet luft och demonen sorg. 

Halschakrat sitter i halsen. Står för kommunikation och att du talar din sanning. För mycket energi i chakrat gör att du ”pladdrar” och har svårt att lyssna och med för lite energi kanske du inte vågar prata alls. Färgen är ljusbå och ljudet HAM. Elementet är ljud och demonen lögner. 

Pannchakrat sitter mitt mellan ögonbrynen. Står för intuition och fantasi. Färgen är indigoblått. Ljudet OM. För mycket energi i pannchakrat kan ge huvudvärk, mardrömmar och koncentrationssvårigheter. För lite energi kan ge dig dåligt minne, svårt att se mönster och förnekelse. Elementet är ljus och demonen illusion. 

Kronchakrat finns på hjässan och är porten upp mot universum. Den styr din medvetenhet och tillgång till din visdom. Ett överskott av energi visar sig genom överdrivet intellektuell, andligt beroende eller förvirring. Ett underskott av energi kan ge problem vid inlärning, skepsis, begränsade föreställningar och apati.  Färgen är lila eller vitt. Ljudet är tystnad. Elementet är tanke och demonen fixering. 

Obalans i något chakra påverkar hela chakrasystemet det är därför viktigt att med jämna mellanrum se till att balansera upp det. 

Varje chakra behöver vara i balans. Finns det för mycket eller för lite energi i chakrat visar det sig som obalans. Varje chakra har olika uttryck för obalans. 

Läs under kontakt och investering om hur du kan balansera ditt chakrasystem med Yinyoga, gong, meditation och Reiki. 

https://sattviskt3.cms.webnode.se/kontakt/ 

Din fysiska kropp är den du kan se, känna och ta på. Enligt ett yogiskt Reikiskt sätt att se på det har du även en energikropp. Den syns inte, men den är nog så viktig som den fysiska kroppen är. Chakrasystemet tillhör den subtila energikroppen.

Chakra är ett ord på sanskrit som betyder snurrande hjul. 

En övning med chakror

Föreställ dig ditt kronchakra som är fullständigt öppet. Det snurrar i lagom hastighet.  Kronchakrats lila färg sprider sig i din kropp. Var i den lila färgen en stund. 

Föreställ dig ditt pannchakra.  Det snurrar i lagom hastighet. Pannchakrats indigoblå färg sprider sig ut i din kropp. Var i den blå färgen en stund. 

Föreställ dig ditt halschakra. Det snurrar i lagom hastighet. Halschakrats ljusblå färg sprider sig ut i din kropp. Var i den ljusblå färgen en stund. 

Föreställ dig ditt hjärtchakra. Det snurrar i lagom hastighet. Hjärtchakrats gröna färg sprider sig ut i din kropp. Var i färgen en stund. 

Föreställ dig ditt solarplexuschakra. Det snurrar i precis lagom hastighet. Solarplexus gula färg sprider sig runt om i din kropp. Var i det gula ljuset en stund. 

Föreställ dig ditt sacralchakra. Det snurrar i lagom hastghet.  Det orangea ljuset sprider sig ut i din kropp. Var i färgen en stund. 

Föreställ dig ditt baschakra. Det snurrar i rätt hastighet. Det röda ljuset sprider sig runt i din kropp. Var i den röda färgen en stund.