Gong

Gong

Gongen skapar vibrerande toner som breddas, expanderas. 

Gong är ett gammalt instrument. Första gången instrumentet finns omnämnt är år 500 och då i kinesiska texter. 

Gongen skapar vibrerande toner som expanderas. Allt är vibrationer det vibrerar bara olika fort.  Vi har nog alla sett hur vatten i ett glas kan påverkas av vibrationer.  På samma sätt påverkas våra kroppar som innehåller mycket vätska av gongen. Frekvenserna når ner till cellnivå och du kan lättare uppleva en djup avslappning. Vibrationerna från gongen hjälper dig. 

Jag har en Synodic Moon Gong från Paiste. Den är stämd till G# (210.42 Hz). Matematikern Hans Cousto har gjort beräkningar utifrån månens cykliska roterande (The Cosmic Octave). Månens synodiska cykel är tiden mellan en nymåne och den nästa. 

Månens energi sägs påverka känslor och intuition. Gongen är ett kraftfullt instrument och en del upplever att känslomässiga blockeringar löses upp eller att den manliga och kvinnliga energierna, yin och yang balanseras. Synodic Moon Gong skapar ett kraftfullt läkande för dig.