Reiki Vänersborg, Mellerud, Trollhättan, Uddevalla, Munkedal, Lilla Edet

Reiki 

Reiki betyder ren energi eller universell energi och arbetar med kroppens naturliga läkningsprocess, det är en form av healing. Reiki är en japansk metod för avslappning som används runt om hela världen.

Min healing går att få på plats hos mig i Vänersborg eller på distans. När det kommer till Reiki på plats hos mig vänder jag mig framförallt till närområdet, städer och orter såsom Mellerud, Trollhättan, Uddevalla, Munkedal och Lilla Edet med flera.

I allt levande finns livsenergi. Den rör sig genom det subtila systemet i människans kropp. Det subtila systemet syns inte med blotta ögat. Händelser i våra liv och negativa tankar vi tänker gör att vi stör energiflödet. Vi skapar blockeringar. Reiki hjälper till att lösa upp blockeringar och höjer vibrationen på livsenergin. Kroppen och sinnet får en chans att läka själv. Energin går dit din kropp behöver den som bäst. 

Du behöver vilja ta emot Reiki för att ett läkande ska starta. Man kan alltså inte ge Reiki mot någons vilja. Ofta handlar det om en process över tid. Det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster, men det blir lättare att bryta dem med Reiki.

Upplevelsen av behandlingen varierar. En del upplever värme och att det pirrar medan andra upplever färger, minnen som kommer upp till ytan eller känner en närmare kontakt med sig själv. Vissa gånger upplever man ingenting. Reiki fungerar ändå. Du får så mycket energi som du behöver få och kan ta emot just nu.

Reiki kan inte skada, men det har hänt att personer har fått gå ner i dos av tex smärtstillande efter en tid med regelbunden healing. Reiki ersätter aldrig medicinsk vård av läkare. 

Hur går en behandling till? 

Du ligger påklädd under en filt på en behandlingsbänk. Terapeuten håller sina händer på eller över din kropp i olika positioner efter ett schema, eller individuellt anpassat efter ditt behov.

Eftersom min utgångspunkt är Vänersborg vänder jag mig till er i dess omnejd, bland annat Mellerud, Trollhättan, Uddevalla, Munkedal och Lilla Edet med omnejd. Healingen kan även genomföras på distans. 

Reikins principer

Reikins grundare, Mikao Usui har formulerat fem grundprinciper, Gokai, som en vägledning för utveckling och de syftar till att vi ska leva här och nu.

Bara för idag:

-Ska jag släppa min ilska

-Ska jag släppa min oro

-Ska jag känna tacksamhet

-Ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt

-Ska jag vara vänlig mot alla jag möter 


Jag är medlem i Förenade Reikiförbundet i Sverige.